post@bacco.no +47 906 40969

Litt om BaccoTag-L

BaccoTag-L er en ny generasjon helautomatisk merkemaskin og sporbarhetssystem for rund laks.

Maskinen fester en fortrykt merkelapp direkte til fiskens gjellelokk med en tynn plastsnor. Plasseringen av merkelappen skjer ved hjelp av et kamera som finner plasseringen av fisken på transportøren, deretter flytter merkeenheten seg til riktig posisjon, og merkelappen festes.

Merkelappene og festesnorene leveres på rull slik at man kan merke ca. 6000 fisk
uten stopp. BaccoTag-L har en merkehastighet på ca. 60 fisk pr. minutt.

Maskinen kan benyttes frittstående eller integrert i en pakkegrader. Maskinen
leveres også speilvendt hvor fisken går fra høyre til venstre.

Festesnor fremmating

Merkelapp fremmater

Nålmodul