post@bacco.no +47 906 40969

BaccoTag-L - helautomatisk merkemaskin

BaccoTag-L er en helautomatisk merkemaskin og sporbarhetssystem for stor rund fisk som laks, ørret, seabass og barramundi.

Maskinen fester en fortrykt merkelapp direkte til fiskens gjellelokk med en tynn plastsnor.

BaccoTag-L kan merke fisk fra 200g til 10kg ved å automatisk justere merkeenheten før hver merking. En høyde sensor er montert på vekten rett i forkant av merkemaskinen.

Merkelappene og festesnorene leveres på rull slik at man kan merke ca. 5000 fisk uten å måtte refylle. BaccoTag-L har en merkehastighet på ca. 75 fisk pr. minutt.

Maskinen kan benyttes frittstående eller integrert i en pakkegrader. Maskinen
kan leveres hvor fisken går fra høyre til venstre eller ventre til høyre.

Høydemåling

Datablad