post@bacco.no +47 906 40969

Kunnskap og innovasjon

Innovasjon er kjernen i vår virksomhet. Vår styrke er å omforme tanker og ideer til kostnadseffektive systemløsninger. Vi gjør det gjennom de ansattes kunnskap om komplekse systemer og maskiner.

Design og utvikling

Vi designer, utvikler og leverer maskiner primært innen merking og sporbarhet av sjømat. Dette krever høykvalitets- og teknologisk avanserte maskiner til norsk fiskeindustri og oppdrettsnæring. Den tekniske utrustningen vil ha høyere krav til produktivitet, fleksibilitet og hygiene.

BaccoTag – HandTag – er en serie merkemaskiner og sporbarhetssystemer for fisk. Vi har både helautomatiske og manuelle merkesystemer.

Emballasjeproduksjonsutstyr – Vi har omfattende erfaring fra emballasjeproduksjon og spesielt for drikkekartong. GasMix er et gassblandesystem for kontroll av brennere i en sidesveismaskin.