post@bacco.no +47 906 40969

Litt om BaccoTag

BaccoTag er vår 1. generasjons merkemaskin for fisk. Maskinen er utviklet for å merke flat fisk som klippfisk, saltfisk og laksefileter.

Maskinen fester en fortrykt merkelapp direkte til fisken med en tynn plastsnor. BaccoTag Graphic-modellen har en integrert skriver for påføring av variabel tekst eller sporbarhetsinformasjon.

Maskinen kan benyttes frittstående eller integrert i en pakkegrader.

BaccoTags merkehastighet er avhengig av lengden på fisken, med eksempelvis 75 klippfisk pr. minutt.

BaccoTag er erstattet av vår nye BaccoTag-K maskin.

Klippfiskmerking Pescanova, Valencia, Spania