post@bacco.no +47 906 40969

Bacco AS utvikler og produserer automatiske merkemaskiner og sporbarhetssystemer for de fleste fisketyper. Våre maskiner gjør det mulig å merke hver enkelt fisk med unik produktinformasjon som vil tilfredsstille kundenes krav, og gi ditt produkt et konkurransefortrinn. Våre maskiner tilfredsstiller sjømatindustriens krav til produktivitet, sikkerhet og hygiene. Matvaresikkerhet i sjømatindustrien har høyeste prioritet fra både forbrukere og myndigheter.

Våre systemer kan operere som frittstående maskiner eller integrert i pakkegraderlinjer. Holdbarhets- eller sporbarhetsinformasjon kan enkelt settes fra maskinen, eller hentes automatisk fra et overordnet ordresystem slik at sporbarheten i hele verdikjeden opprettholdes.

Merket fersk fisk vil gi forbrukerne den trygghet de krever av et kvalitetsprodukt. Merking er et effektivt markedsverktøy for merkevarebygging, eller for å skape et differensiert produkt med muligheter for å oppnå en høyere pris.

BaccoTag-K *** NYHET

BaccoTag-K er neste generasjons helautomatiske merkemaskin og sporbarhetssystem for flat fisk som klippfisk og saltfisk.

 

 

BaccoTag-SB *** NYHET

BaccoTag-S er neste generasjons helautomatiske merkemaskin og sporbarhetssystem for fisk av porsjonsstørrelse.

 

 

BaccoTag-L

BaccoTag-L er neste generasjons helautomatiske merkemaskin og sporbarhetssystem for hel rund laks.

 

BaccoTag-F

BaccoTag-F er neste generasjons helautomatiske merkemaskin og sporbarhetssystem for laksefilet og hvitfiskfilet.

 

BaccoTag 1. generasjon

BaccoTag er en helautomatisk merkemaskin og sporbarhetssystem for flat fisk som klippfisk og saltfisk. BaccoTag erstattes av BaccoTag-K.

FishTag 1. generasjon

FishTag er en helautomatisk merkemaskin og sporbarhetssystem for fisk av porsjonsstørrelse, som seabass, seabrem og tilapia. FishTag erstattes av BaccoTag-S.

TagFast

TagFast er et halvautomatisk merke- og sporbarhetssystem for de fleste typer fisk.

 

TracePin

TracePin er en helautomatisk merkemaskin for hel rund laks.

 

HandTag

HandTag er en håndholdt merkemaskin for stor fisk.